Видео

Лятно училище за НПО Аркутино 2014

Лятното училище АРКУТИНО 2014 ще Ви даде възможност да надградите знанията си за:

    • Кои са най-важните неща, свързани с правия статут на вашата организация,как се правят промени в структурата й,
    • Kак да осигурите прозрачност при вземането на решения;
    • Как да развиете стопанската дейност на НПО и какви са важните данъци, които трябва да запомните;
    • Как се организират застъпнически кампании и как се участва в процеса на вземане на решения;
    • Как да планирате проектите и инициативите си;