Национален лагер за гражданско участие

В периода 29-31 август "Прозрани планини"организират Национален лагер за гражданско участие в местността Чатъма в Родопите.

Целта е участниците да споделят вижданията си относно планинските ресурси и как всички ние взимаме участие в тяхното управление.В периода 29-31 август Прозрани планини организират Национален лагер за гражданско участие в местността Чатъма в Родопите. Целта е участниците да споделят вижданията си относно планинските ресурси и как всички ние взимаме участие в тяхното управление. Ще се обсъждат и различни начини за устойчиво ползване на природните ресурси. Повече за лагера и начин на кандидатстване тук