Сдружение в частна полза

След като вече плюсовете и минусите са ясни, всичко е претеглено и изчислено, сте готови да продължите нататък и да се захванете с документите.

При положение, че сте избрали сдружение в частна полза се подгответе за следното:

 

  • Запазване на наименование на сайта на “Информационно обслужване”- 60 лв.
  •      Създаване на Учредително събрание (УС) с минимум трима души за Устав
  •      Изваждане на свидетелства за съдимост на тримата от УС (Този документ се изкарва от “Бюро за съдимост”)- 5,90 лв. на бройка
  •      Създаване на Учредителен протокол.
  •      Нотариус трябва да завери спесимен/и от подписа/ите ми/ни като представляващ/и НПО-то, в зависимост от това колко от нас ще го представляват- От 5 до 10 лв.
  •      Попълва се Заявление за съответния окръжен съд по седалище и адрес на управление на сдружението
  •      Плаща се държавна такса за регистрацията- 55 лв. с банковия превод
  •      Проверка дали са написани правилно данните от Устава в съдебното решение за регистрация и се отива в Регистър Булстат да се регистрира сдружението (обърнете внимание, че това трябва да стане до 7 дена след получаване на съдебното решение, защото иначе ще бъдете глобени- 43 лв. (с банковия превод)  с една Булстат карта, за всяка следваща по 15 лв. отгоре

 

Използвана информация:

 

1.    „Регистрация на фондации и сдружения в българия, частна и обществена полза. Прилики и разлики.“- Български център за нестопанско право

 

2.    „Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация?“- pravatami.bg

 

3.    „Неправителствена организация. Какво е това и кому е нужно?“- pravatami.bg

 

4.    „Регистрация на НПО в частна полза (Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза)”- pravatami.bg

 

5.    „Регистрация на НПО в обществена полза (Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза)“- pravatami.bg

 

6.    „Как да регистрираме НПО“- Селмира

 

7.    „Искам да имам фондация- подробна информация за регистрация на НПО“- сп. Мениджър