Инициатива "Партньорство за открито управление"

На 22 януари 2014 в офиса на Програма Достъп до Информация се състоя втора среща на организации на гражданското общество, ангажирани с инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ), съобщиха от Фондация за реформа в местното управление. Целта беше организациите да обсъдят възможните механизми и форми за участие в изработването на новия План за действие на правителството в рамките на ПОУ.

 

Срещата бе организирана в контекста на представения на 29 ноември 2013 доклад на българското правителство по напредъка в изпълнение на ангажиментите, заложени в Националния оперативен план в рамките на глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" в парламентарната Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения; на предстоящото публикуване на доклада на независимия експерт за оценка по ПОУ за България в края на януари 2014 и изготвянето на нов План за действие на българското правителство, който би трябвало да бъде готов през април 2014.

В срещата участваха представители на организации, които следят развитията по ПОУ и чиято дейност е свързана със застъпничество за прозрачно и открито управление и гражданско участие в различни сфери на управлението. Това бяха Програма Достъп до Информация; Фондация за реформа в местното самоуправление; Industry Watch; Институт за пазарна икономика; Български център за нестопанско право; Фондация „Общество.БГ”; НПО „Линкс”. Взе участие и Румяна Бъчварова – директор на агенция Маркет Линкс и координатор на инициативата „Партньорство за открито управление” от страна на правителството до май 2013 г. Финансовият репортер от в-к „Труд” Цветелина Йорданова също участва в дискусията. От името на независимия експерт за оценка по ПОУ за България Людмила Георгиева, на срещата присъства Петър Лазаров от Движение ДНЕС.