Конференция Иновации и предриемачество 2014

На 20 март тази година ще се проведе конференция „Иновации и предприемачество 2014“ на теми наука, изследвания и технологично развитие, организирана от Средногорие Мед Индустриален Клъстер, съобщиха от сдружението.

Конференцията има за цел да се превърне в ежегодна платформа за представяне на национални наднационални политики за повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиции в иновации, успешно приложени технологични решения, както и добри практики от едрия, среден и малък бизнес.

 

Ще бъдат потърсени общи решения за изграждането на успешно взаимодействие между институциите и бизнеса с цел стимулиране на предприемачеството чрез използване на наука и нови технологии.

Събитието ще бъде посетено от представители на държавни институции, имащи отношение към развитието на технологиите и внедряването им от бизнеса; компании, предлагащи иновативни решения; представители на бизнеса и академичната общност.

Основните акценти на събитието са:

$1·         Европейската и националната политики за иновации и стимулиране на предприемачеството;

$1·         Приложими иновативни практики;

$1·         Технологични решения и взаимодействие между бизнеса;

$1·         Науката ориентирана към бизнеса за общ икономически растеж;

$1·         Добри практики и примери.

 

За повече информация: srednogorie.eu