Стартира младежка инициатива на Национална селска мрежа

Екипът на звеното за управление на Национална селска мрежа обяви началото на младежка инициатива на НСМ.

Идеята на инициативата е да събере положителен опит от проекти и инициативи, които са осъществени със или за младежи от селските райони на България. Събрани на едно място, те могат да послужат за вдъхновение за нови инициативи, да предоставят възможност за осъществяване на нови контакти, за намиране на нови партньори, както и да се осигури видимост на постигнатите резултати, положителен опит и активност.

 


Няма ограничения за вида и размера на организациите. За участие се допускат и неформални младежки групи, читалища, НПО и всякакви други структури, които са осъществили поне един такъв проект или инициатива.

Положителният опит ще бъде представен на специално отворена за целта подстраница към уебсайта на НСМ. Всеки осъществен проект или инициатива ще има описание, снимки или видео към него. На страницата ще бъдат заредени и други полезни връзки за младежите, информация за активни организации в селските райони, младежки бази и други. Ще бъде събран и анализиран и положителният опит от други страни-членки на ЕС по отношение на активности със и за младежите в селските райони.
С повече детайли може да се запознаете на официалния сайт на НСМ.