Обучителна сесия на Националния ученически eкопарламент

На 9 май в 14.00 часа в гр. Варна (ДИКПО), ще бъде открита последната - четвърта по ред обучителна сесия на Националния ученически екопарламент.

 

Обучението е прадназначено за представители на екоклубове и е част от проект „Младежи за устойчиво развитие", който се изпълнява в партньорство с Асоциация на еколозите от общините в България.Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В работата на сесията ще вземат участие ученици и техните ръководители от Варна, Добрич, Каварна, Пещера, Провадия, Силистра, Сливен, Търговище и Шумен.
В продължение на два дни участниците в сесията ще обогатят знанията си за околната среда и устойчивото развитие, ще научат своите права и ще дискутират върху тях, ще придобият организационни и комуникативни лидерски умения, които ще ги направят по-активни участници в живота на общността и по-уверени в себе си.