110 млн. евро за повишаване на младежката заетост за периода 2014-2015

България получава от Европейската комисия 110 млн. евро за повишаване на младежката заетост за периода 2014-2015 г. , съобщи вчера заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова.


„Финансирането е осигурено с реализацията на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ)”, посочи Дянкова. Заедно с националното съфинансиране средствата възлизат на 240 млн. лева.
Инициативата на ЕК обхваща младежите на възраст до 24 години включително, а основната дейност при стартирането й е изготвяне на индивидуален план за интеграция на пазара на труда на всеки младеж, въз основа на оценка на неговата пригодност за заетост, като за целта са назначени и обучени служители в бюрата по труда.
НПИЕГМ се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На 14 май тази година Комитетът за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси” одобри предварително изпълнение на новата оперативна програма за периода 2014 – 2020 г. чрез операция „Младежка заетост” на стойност 35 млн. лв. и е насочена към включването в заетост на 8000 младежи.

Източник : http://technews.bg/