Създаване и регистрация на НПО

Стъпки за създаване на младежко НПО

...или как да поставите законово началото на реализацията на идеите си

Събрали сте се група младежи с възвишени цели и желаете да разберете как да ги реализирате като създадете неправителствена организация? Може би просто се чудите как да направите света по- добро място или да създадете, развиете или утвърдите определени духовни ценности? Винаги има начин да реализирате идеите си, но, за да разберете как ще ви трябват малко насоки. От сдружение „Възможности без граници“, заедно със сдружение „Жажда за живот“ и сдружение „УАУ Спорт“ решихме да ви ориентираме в сферата и да ви предоставим няколко опорни точки, които да ви дадат яснота с какво ще трябва да се захванете.

Прочети още: Стъпки за създаване на младежко НПО

Фондация

Ако се спрете на варианта за фондация, трябва да се запознаете със следното:

Фондацията се учредява с едностранен учредителен акт приживе или по случай на смърт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. Учредител/и на фондация могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, като няма ограничение за броя им.

Прочети още: Фондация

НПО в обществена полза

Ако сте решили да регистрирате НПО в обществена полза, имайте предвид, че при регистрацията на такава организация от особено значение е извършваната от нея дейност. По закон тя трябва да бъде:

·         За развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопозването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура.

·         За подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи.

Прочети още: НПО в обществена полза

Сдружение в частна полза

След като вече плюсовете и минусите са ясни, всичко е претеглено и изчислено, сте готови да продължите нататък и да се захванете с документите.

При положение, че сте избрали сдружение в частна полза се подгответе за следното:

Прочети още: Сдружение в частна полза

Видове неправителствени организации

Сдружения в частна полза, обществена полза и фондации

Неправителствените организации в Република България са уредени от законодателя в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и биват 3 вида:

  1. Сдружение в частна полза
  2. Сдружение в обществена полза
  3. Фондация
Прочети още: Видове неправителствени организации