Стъпки за създаване на младежко НПО

...или как да поставите законово началото на реализацията на идеите си

Събрали сте се група младежи с възвишени цели и желаете да разберете как да ги реализирате като създадете неправителствена организация? Може би просто се чудите как да направите света по- добро място или да създадете, развиете или утвърдите определени духовни ценности? Винаги има начин да реализирате идеите си, но, за да разберете как ще ви трябват малко насоки. От сдружение „Възможности без граници“, заедно със сдружение „Жажда за живот“ и сдружение „УАУ Спорт“ решихме да ви ориентираме в сферата и да ви предоставим няколко опорни точки, които да ви дадат яснота с какво ще трябва да се захванете.

 

Първата и най- важна стъпка е да определите какви са целите, които искате да постигнете. Кратко, точно и ясно, както са ви казвали в училище, когато пишете съчинение- разсъждение. Може да звучи като лесна задача, но веднъж захванали се с нея, ще видите, че е далеч по- лесно да гледате нашироко, отколкото само в една точка.

Определете каква ще бъде най- удобната форма на неправителствената ви организация, за оптималната реализация на вашите идеи. Неправителствените организации в Република България са уредени от законодателя в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и биват 3 вида:

  1. Сдружение в частна полза
  2. Сдружение в обществена полза
  3. Фондация

Всеки вид има своите позитиви и негативи и затова след като се запознаете със спецификите им бихте могли да вземете решение и да продължите с процеса на регистрация. Различни са начините за учредяване на трите вида НПО. Различни са формите на управление на трите вида НПО. Различен е контролът върху дейността на трите вида НПО. Различни са и данъчните облекчения, които законът предвижда за трите вида НПО.

За повече информация: Видове неправителствени организации

Използвана информация:

1.    „Регистрация на фондации и сдружения в българия, частна и обществена полза. Прилики и разлики.“- Български център за нестопанско право

2.    „Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация?“- pravatami.bg

3.    „Неправителствена организация. Какво е това и кому е нужно?“- pravatami.bg

4.    „Регистрация на НПО в частна полза (Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза)”- pravatami.bg

5.    „Регистрация на НПО в обществена полза (Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза)“- pravatami.bg

6.    „Как да регистрираме НПО“- Селмира

7.    „Искам да имам фондация- подробна информация за регистрация на НПО“- сп. Мениджър