Приложени документи

Приложени документи

Закон за счетводството

Методология за идентифициране и оценка на добри практики на сътрудничество между общини и НПО в областта на политиките за деца и семейства, младежките политики и интегрираните здравно-социални услуги за деца и семействаМетодология за идентифициране и оценка на добри практики на сътрудничество между общини и НПО в областта на политиките за деца и семейства, младежките политики и интегрираните здравно-социални услуги за деца и семейства

Критерии за разкриване на съмнителни сделки, операции и клиенти от юридически лица с нестопанска цел

Вътрешни правила ДАНС- Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма 

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Общини, медии и НПО- партньори в процеса на побратимяване – разпространение на концепцията за побратимяване между градовете и общините като възможност за местните общности

Наръчник управление и развитие на НПО

Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения

Проектът: основни елементи

Наръчник за писане на проекти в Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз