Начини за финансиране

Как да намерим нужните средства за реализация на проектите си?

При работата ви в неправителствения сектор ще се срещнете с множество възможности за финансиране на идеите ви. Това биха могли да бъдат идеи, които разработвате съвместно посредством регионални или национални посредници. Подобни биха могли да бъдат проекти с финансовата подкрепа на община, министерство или друга институция, която проявява интерес в същата насока като вашата организация. Също така бихте могли да търсите финансиране и в сферата на частния бизнес като по този начин използвате изградените партньорства между организацията и различните звена, които подкрепят работата ви.

 

Ако изберете да работите по този начин трябва да бъдете наясно, че работата ви трябва да предлага определени облаги за партньорите ви. Това може да бъде предлагане на брандирани материали, което осигурява възможност за реклама, биха могли да бъдат и финансовите облаги, от които частния сектор се ползва при работа в социално ангажирани кампании или др.

Можете да се ориентирате и към финансиране чрез предлагани грантове. Този вариант е често използван от множество неправителствени организации. Различните източници на финансиране имат различни изисквания към кандидатите затова е важно да изберете подходящ вариант, който да съответства на целите, които поставяте пред себе си като организация.

След като вече сте избрали подходящия тип финансиране, отговарящ на вашите нужди трябва да подготвите нужните документи, с които да кандидатствате.Всеки грант има определени условия към кандидатите, но има също така и прилики в изискванията. Финансиращите организации имат за цел да разберат по какъв начин вашите цели съвпадат с техните, каква е репутацията ви и какво ще бъде въздействието на проекта ви върху общността.

Първото, за което грантовете гледат, когато получат формуляра за кандидатстване е дали целите на организацията и проекта съвпадат с техните актуални интереси. Грантовете предпочитат да работят с организации, които споделят същата страст и които са сигурни, че преследват същите цели, независимо дали това е равенство между половете или развитие на земеделските райони. Органите на финансиране също така обръщат внимание на методите и подходите, които неправителствената организация използва, за да представи проекта си. Колкото повече аспекти споделя организацията с гранта, толкова по-вероятно е тя да получи финансиране.

Друг фактор, важен за донора е дали вашият проект се вписва с актуалните им изисквания по отношение на бенефициентите, местоположението, въздействието, начинът на представяне и др. Ако организацията ви кандидатства за специфичен фонд най- вероятно ще разполагате със стриктни критерии за типа организация и типа проекти, които могат да участват и е от голямо значение да се съобразите с тях напълно, за да имате по- голям шанс за финансиране.

Друг важен момент при кандидатстването за финансиране е, че организацията- донор може да проучи актуалната ви репутация в рамките на общността, в която работите. Трябва да имат възможност да открият информация за вас във вестници, уебсайтове, както и връзки с други организации, с които сте работили, за да могат да добият по- голяма представа за вас и вашата работа.

Използвана информация: What do funders look for in a grantee? ByRobin Toal