Управление на НПО

Писане на проекти

След като сте намерили подходящия за вас грант и сте преминали успешно през стъпките, посочени в Начини на финансиране. То на следващия етап повечето грантове ще започнат да разучават самото предложение за проект. Едно от най- важните аспекти, на които ще обърнат внимание е ясно да бъде показана нуждата от подкрепа. Какъв е проблемът? Защо е важен? Какви са ефектите от него? Как влияе на различните членове на общността? Отговорите на всички тези въпроси трябва да може да бъде даден точно и ясно.

Прочети още: Писане на проекти

Успешни практики на НПО

Как да изградим добро ниво на работа в неправителствения сектор

„Неправителствените организации са доброволни самоуправляващи се организации, които преследват основно нестопански цели на своите организатори или членове“. Това определение е дадено от Съвета на Европа. Терминът означава организираното гражданско общество, включително групи от доброволци, нестопански организации, асоциации, фондации, благотворителни организации, общностни групи и групи за подкрепа на основата на общи интереси. Като такива основните дейности на неправителствените организации са съсредоточени върху социалната справедливост, правата на човека, демокрацията и правовата държава. Целта на НПО в тези области е да подкрепят каузи и да работят за подобряване на живота на хората.

Прочети още: Успешни практики на НПО

Начини за финансиране

Как да намерим нужните средства за реализация на проектите си?

При работата ви в неправителствения сектор ще се срещнете с множество възможности за финансиране на идеите ви. Това биха могли да бъдат идеи, които разработвате съвместно посредством регионални или национални посредници. Подобни биха могли да бъдат проекти с финансовата подкрепа на община, министерство или друга институция, която проявява интерес в същата насока като вашата организация. Също така бихте могли да търсите финансиране и в сферата на частния бизнес като по този начин използвате изградените партньорства между организацията и различните звена, които подкрепят работата ви.

Прочети още: Начини за финансиране

Ползи от доброволческата работа

Индре Лехтимяките, една от доброволките на сдружение „Възможности без граници“, ни предостави материал, който е писала сама относно европейска доброволческа служба (оригиналния текст можете да откриете на блога Anti-discrimination Backpack ). Индре е от Литва и ще остане с нас до началото на декември.

Прочети още: Ползи от доброволческата работа

Как да разработим маркетингова стратегия

Фирмите използват 2 ключови процеса, за да очертаят своето бъдеще – стратегическо планиране и маркетинговия процес.

стратегическото планиране е управленски процес, чиято цел е адаптирането на фирмата към изменящите се пазарни възможности. Разчита на разработката на ясна мисия, цели, задачи, стратегия на растежа, продуктов асортимент и др.

- мисията търси отговора на въпросите: С какво се занимаваме?, Кои са нашите клиенти?, Какво им даваме?, Каква ще бъде дейността ни?, Каква трябва да бъде?
- продуктово-пазарната стратегия: касае матрицата на Бостънската Консултантска Група, матрицата на Дженерал Илектрик – МакКинзи

Прочети още: Как да разработим маркетингова стратегия