Писане на проекти

След като сте намерили подходящия за вас грант и сте преминали успешно през стъпките, посочени в Начини на финансиране. То на следващия етап повечето грантове ще започнат да разучават самото предложение за проект. Едно от най- важните аспекти, на които ще обърнат внимание е ясно да бъде показана нуждата от подкрепа. Какъв е проблемът? Защо е важен? Какви са ефектите от него? Как влияе на различните членове на общността? Отговорите на всички тези въпроси трябва да може да бъде даден точно и ясно.

 

Използвайте факти, цитирайте източници и използвайте линкове за допълнителна информация за проблема. Ако предложението ви не успее да създаде идеята, че имате нужда от подкрепа, то тогава гранта едва ли ще продължи да чете предложението ви.

Важно е също така да представите как точно възнамерявате да подходите към проблема, който описвате в проекта си. Методът ви иновативен ли е? Има ли предишен успех? Подобни проекти работели ли са на други места? Предвидили ли сте всички недостатъци, които биха могли да се появят и как бихте се справили с тях? Общността ще го приеме ли? Организацията ще може ли да представи проекта по описания начин?

Един от най- важните аспекти на предложението ви ще бъде по какъв начин възнамерявате да поддържате проекта след периода на финансиране. Имате ли добре разработена изходна стратегия? Последното, което един донор иска да види е как успешен проект свършва преждевременно, защото финансирането се е изчерпало и не са могли да бъдат намерени алтернативни източници. Повечето грантове предлагат начално финансиране и затова е от особено голямо значение да можете да представите реалистично обяснение как възнамерявате проектът да стане самостоятелно устойчив. Това бихте могли да постигнете по различни начини- от набиране на средства, абонаменти, спонсорство, корпоративна подкрепа, големи дарения и почти всеки друг метод, генериращ доходи.

Най- важното, което не трябва да забравяте е да прочетете условията за кандидатстване много внимателно, както и да разгледате ценностите на избрания от вас донор преди да подадете документите си. Най- важната част от вашето проучване е да знаете какво конкретно търси вашия спонсор. Дайте им това, което искат и ще имате по- голям шанс да получите финансиране.

Използвана информация: What do funders look for in a grantee? ByRobin Toal