Публични фондове - инструмент за финансиране на НПО

Какво представляват фондовете?

Фондовете са независим (от останалите държавните структури) механизъм за финансиране на граждански организации, който се създава и финансира основно от държавата.

В страните от Централна и Източна Европа подобни структури са създадени в Унгария, Естония, Хърватия и Албания. Освен това и в страни като Великобритания има подобни структури (например Big Lottery Fund, който от 2006 година разпределя 14 % от приходите на държавната лотария във Великобритания, като 60-70 % от тези средства отиват за проекти и инициативи на гражданския сектор).

Фондовете не са начин за централизиране на съществуващото държавно финансиране, а по-скоро допълнителна възможност за целево предоставяне на средства на НПО. Създаването на този механизъм на финансиране не премахва програмите за финансиране на НПО, средствата по които се предоставят от министерства или местни власти. Най-често фондовете имат за задача да се фокусират върху конкретни приоритети, като основният от тях е развитието на самите граждански организации (този приоритет може да бъде комбиниран и с други програми и инициативи). По този начин те не дублират, а допълват съществуващите финансови програми. Пример за такъв фонд в Хърватия е Националната фондация за развитие на гражданското общество. Едната от нейните програми е насочена към малките местни общности, които не попадат в целевата група на никое министерство.

Допълнителна информация за фондовете: как се  финансират; как се изразходват средствата и участието на НПО в управлението на фондовете може да  намерите тук.