Управление на проекти

При работата с проекти винаги може да се сблъскате с множество различни ситуации. Затова е от изключително значение да знаете как да се подготвите и какво да очаквате. От онлайн списанието "твоят БИЗНЕС" споделят опит в сферата и дават ценни съвети за бъдещите организации и фирми, които възнамеряват да финансират идеите си по този начин.