Усмивка за толерантност!

„Каравана на толер@нтността” е доброволчески проект на сдружение „Възможности без граници", реализиран в рамките на „Европейската доброволческа служба" по програма „Младежта в действие" на Европейската комисия. Проектните дейности са част от националната кампания срещу речта на омразата в интернет,  инициирана от Съвета на Европа в рамките на движението „Език без омраза" 2012-2014. Чрез проекта си екипът на сдружение „Възможности без граници" се стреми да защити човешките права и европейски ценности в интернет пространството, като се съсредоточава върху въпросите за взаимната толерантност, културното и етническо многообразие на Европа.