Караваната на толерантността "акoстира" в Бургас

 

             

На 19-ти и 20-ти май четиринадесет млади доброволци от цяла Европа донесоха в Бургас своите послания за толерантност и разбирателство. Градът бе четвъртата спирка от двуседмичната обиколка из цяла Южна България на сдружение "Възможности без граници".
Жертва на омразата може да е всеки един от нас. Навсякъде и по всяко време. Ето защо караваната е повече от кампания. Тя дава възможност не само за получаване на знания, но и за провеждане на дискусия за омразното говорене в Интернет във форма, достъпна и разбираема за всички.
Кампанията се организира в рамките на движението за език без омраза на Съвета на Европа и програма "Младежта в действие" на Европейската комисия.