Как държавата подкрепя гражданските организации?

След падането на Берлинската стена, в Централна и Източна Европа започна бурно развитие на гражданското общество. За кратко време се появиха множество неправителствени организации, които започнаха да развиват идеи и да изпълняват проекти.

 

Постепенно организациите започнаха да търсят други източници на финансиране – дарения, извършване на стопанска дейност, привличане на доброволци и др.

Съществуват  много и най-различни начини за подкрепа от страна на държавата за гражданските организации. Повечето страни не избират само един начин, а напротив използват цялата палитра от възможности, защото за различните случаи са подходящи различни финансови механизми. Освен на национално ниво, финансиране за инициативи на граждански организации може да има и на местно ниво – чрез бюджетите на общините.

Подробен анализ по темата как държавата подкрепя гражданските организации и какви са съществуващите практики може да намерите тук.