Допълнителна информация

Име: Линк: Детайли:
Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" http://www.mikc.bg/   
Министерски съвет- Портал за обществени консултации http://www.strategy.bg/   
Български център за нестопанско право-БЦНП http://www.bcnl.org/   
Информационен портал за НПО в България http://www.ngobg.info/  
СЕЛМИРА - споделеният опит, знание и добри практики http://www.selmira.net/  Целта на СЕЛМИРА е да предостави лесен и достъпен за всички ресурсен център, в който да се споделят, пазят и ползват качествени материали - публикации, книги, брошури, клипове, презентации, постери, картички, послания - създадени от и за младите хора в България, техните екипи и общности.
Министерство на правосъдието https://mjs.bg/   
Министерство на правосъдието https://mjs.bg/41/  Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност
Министерството на младежта и спорта- Национална информационна система за младежта http://youth.mpes.government.bg/   
Платформа за създаване на проекти http://pgf.osi.bg/pgf.php?lang=1  
Eurodesc- България http://www.eurodesk.bg/   
Движение за език без омраза  http://www.nohate.bg/   
Европейски младежки портал  http://europa.eu/youth/BG_bg   
Институт "Отворено общество"- София http://www.osi.bg/?cy=99   
Европейски съюз- Политики на ЕС http://europa.eu/pol/cit/index_bg.htm   
Антикорупционната ресурсна информационна платформа  http://resources.transparency.bg/Materials.html?cat=144   
Council of Europe http://hub.coe.int/   
Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/   
     
Network working on European priority areas within the youth field https://www.salto-youth.net/   
European Youth Forum http://www.youthforum.org/