Информират студенти за еврофинансирането на младежки проекти

Областният информационен център - Варна започна информационни кампании във варненски университети и сред младежки организации под надслов „Създаваме заедно-Европа за младите“, съобщи Днес+. Инициативата цели да запознае представители на академичната общност и младежкия сектор с възможностите за кандидатстване и правилата за финансиране с европейски средства през новия програмен период 2014-2020 година.

 

 

Предвижда се в периода от 5 март до 18 март да се проведат срещи в 2 университета и в Младежкия дом. Основна тема на събитията ще бъдат възможностите за финансиране от оперативните програми през новия програмен период с акцент върху образователни и младежки проекти. Инициативата ще засегне въпроси като мерките за модернизиране на научно-изследователската инфраструктура в университетите, младежка заетост, предприемачество и др. Ще бъдат представени приоритетите в новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, основни моменти от новото европейско законодателство при усвояване на средства от еврофондовете и проекта на Споразумение за партньорство с Европейската комисия за програмния период 2014-2020г.

Първата среща от кампанията ще се проведе на 5 март от 9:30 часа в Икономически университет, зала 446 . Другите две събития ще се състоят съответно на 13 март от 10:00 часа в конферентна зала в Нов учебен корпус на Технически университет, и на 18 март от 16:00 часа в Младежки дом – Варна.