Седмица за борба с расизма

Всяка година Европа отбелязва Деня и Седмицата за борба с расизма чрез стотици събития посветени на утвърждаването на толерантността, равните права и многообразието в Европа. От 15 до 23 март различни организации на международно равнище създават акции, за да подкрепят идеята.

 

"Обединени в борбата срещу расизма: равенство, достойнство, справедливост”- под този девиз през 1996г. на общото събрание на ООН се обявява 21 март за международен ден за борба с расовата дискриминация и се призовават световните лидери да увеличат усилията за премахване на всички форми на расова нетърпимост и дискриминация. В този ден 1960 г. по време на мирна демонстрация срещу апартейда полицията в Шарпвил, Южна Африка, убива 69 души (включително жени и десетина деца), а 180 души са ранени по време на мирни демонстрации в града като повече от 80% от убитите са застреляни в гърба. Затова е избран именно този ден като помен за загиналите по време на демонстрацията, която също така е била използвана като лозунг от анти-расистки организации по целия свят.

В Африка тази дата е обявена за ден за човешките права и се счита като обществен празник.

Всяка година UNITEDNetworkкоординира European-wide Action Week Against Racism като по този начин призовава международната общност да сложи край на расизма, дискриминацията и нетолерантността.

От мрежата призовават неправителствени организации, обществени организации, училища, местни съвети и всякакви групи и индивиди да се присъединят към общите усилия и да се изправят срещу расизма с пряко действие.

За повече информация: European-wide Action Week Against Racism