Конкурс за есе

 

 

Европейската комисия обявява конкурс за съставяне на текст на тема "Какво означава за теб разширеният Европейски съюз", насочен към младите хора от ЕС, както и от държавите, участващи в процеса на разширяване. Победителите ще бъдат наградени с двудневно посещение в Брюксел.

 

През 2014 г. се отбелязва десетата годишнина от най-голямото разширяване на ЕС, при което се присъединиха десет държави. Днес перспективата за членство в ЕС е открита пред Албания, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Исландия, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция.

В този контекст конкурсът ще даде възможност на младите хора (на възраст между 15 и 25 години) да споделят възгледите си по следните въпроси:
- Какви поуки може да извлече от миналото си днешният Европейски съюз, съставен от 28 държави членки, които да помогнат за подобряване на бъдещето му?
- Какво означава за теб разширеният Европейски съюз?

Крайният срок за участие е 11 май 2014 г.
Повече информация и правилата на конкурса можете да прочетете на http://www.youthbg.info/bg/news/536/