Ден на младежките организации

 На 24.06.2014г. от 10:00 ч. в представителството на Европейската комисия в България, Ул. Г.С.Раковски № 124 ще се проведе ден на младежките организации.

Неправителствените организации в България стават все повече, проектите и дейностите стават все по-разнообразни, но все още твърде рядко отделните организации намират път една към друга и работят в партньорство. Една от основните цели на Асоциация на

младежките организации е да промени това и именно поради тази причина организираме това събитие.

В първата за деня сесия, Александър Куманов, обучител и консултант в 42training, сдългогодишен опит при консултациите и обученията за НПО, ще ни запознае с някои основни моменти при писането на всеки проект, а също така и с някои важни неща,

които трябва да знаем при работа по програма Еразмус. По време на втората сесия, ще се разделим на групи и ще упражним наученото от Александър чрез интерактивни методи. По време на третата и последна сесия, ще обменим идеите си и ще дискутираме какво

може да правим в бъдеще. След като приключи работната част на срещата, имаме удоволствието да Ви поканим

на скромен коктейл, защото за нас е от изключително значение да се запознаем и в по-неформална среда. Работата в НПО сектора е мотивирана преди всичко от удовлетворението, което изпитваме от свършеното, и никога не трябва да забравяме, че преди всичко трябва да се забавляваме!


Какво печелите от събитието?
Много нови приятели,
Конректни познания за програма Еразмус +,
Умения за работа в екип,
Потенциални партноьри и идеи, които може да развиете заедно.

Повече информация, програмата и регистрация можете да напрашите тук.