Събития

Програма за социално предприемачество ПРОМЯНАТА

Инициативата ПРОМЯНАТА се реализира от фондация Reach for Change. Тя има за цел да подобри живота на децата, като открива и подпомага социални предприемачи да осъществят идеите си на практика.

Прочети още: Програма за социално предприемачество ПРОМЯНАТА